Роль перекладу для людства, культурні та мовні бар’єри

Роль перекладу для людства, культурні та мовні бар’єри

Журнал №1 “Babel” (Вавілон) в 1955р. проголосив XXст. віком перекладу. Глобалізація обмін інформацією, відкритість суспільства.

За даними London Computer Integrated Translation Gmbh обсяг перекладу в світі на рік складав 200 млн сторінок і потреба в ньому зростала на 15% в рік. Така ж тенденція зберігається і на даний момент  (переклад кореспонденції, споживацької інформації (інструкції, проспекти…), науково-технічні тексти, угоди, технічні описи.

Переклад допомагає долати мовні і культурні бар’єри.

Мовні бар’єри існують, тому що людство історично багатомовне. За оцінками сучасних досліджень число живих мов коливається від 2500 до 5000. Налічується більше тисячі мов індійців, тисячі африканських мов, на о-вах Нової Гвінеї  їх більше 700 мов, якими говорить 35% населення менше 100. Основна частина мов, якими розмовляють від 100 до 1000 людей.

Проблема полягає в  тому, що потреба в передачі інформації може виникнути, коли людина володіє 1 – 2 іноземними мовами, а треба  її передати ще на 3 – 10 мов. Знання 1 – 2 іноземних мов не означає повного білінгвізму, іноземну мову знають гірше і не в повному обсязі.

Подолання мовних бар’єрів може здійснюватися за допомогою:

а) перекладів (закритість суспільства),

б) мов – посередниць (есперансо Л. Л. Заменгоф, Варшавський лікар 1887р. англ. мова, фр., мова в пошті, дипломаті.)

Провідну роль переклад відіграє у подоланні культурних бар’єрів . Специфічні, які сягають глибини віків розбіжності побутової та духовної культури не можуть бути сприйнятими однаковою мірою і можливе лише наближене уявлення про особистість чужої культури.

“Свобода” в різних мовах. (Чукот. мов., нім., рос.)

При усному перекладі перекладач виступає ще й консультантом з міжнародної комунікації, а при письмовому перекладі необхідні коментарі та зауваження до тексту, ініціатором яких виступає перекладач.

(Знімати взуття : не знімати взуття)  Різні звичаї та традиції народів.

( Роззуватися : не роззуватися)

( На Сході : на заході)

Таким чином, основним завданням перекладу є подолання мовних та культурних бар’єрів (перешкод).