Перекладацькі освітні заклади у Великобританії

Перекладацькі освітні заклади у Великобританії

Навчання усному та письмовому перекладу здійснюється на спеціальних магістерських курсах у 5-ти університетах Англії: Вестмінстер, Бат, Салфорд, Брадфорд, Херріот-Уотт. З вересня 2001 р. свою магістерську програму з усного перекладу відкрив ун-т Лірса.[ Бат, Херріот-Уотт і Брадфорд є членами CIUTI ].

Як і у Франції, попередньою умовою для вступу на курси є достатня мовна підготовка. Доказом цього, як правило, служить ступінь бакалавра з іноз. мов (філології).

У виняткових випадках до вступних іспитів допускаються білінгви з дитинства з досвідом мовної роботи і з вищою університетською освітою в інших галузях знань. Вступні іспити складаються із 7-ми видів випробувань. Навчання перекладу з іноземної на рідну мову.

Навчання займає 1 рік і включає три триместри.

В 1му та 2му триместрі можливі 5-6 модулів навчання і, відповідно, спеціалізація на усному чи письмовому перекладі. До навчання синхронному перекладу приступають з 2-го триместру. Починаючи з останнього місяця 1го триместру, студенти раз у 2 тижні проходять тренінг як конференц-перекладачі за типовими темами. Під час пасхальних канікул в квітні стажери зобов’язуються пройти практику (2-4 тижні) в якійсь міжнародній чи європейській організації (ООН, ЮНЕСКО і т.п.).

В останньому триместрі пишуть магістерську дисертацію з теорії перекладу або науково-практичну роботу, яка є коментованим перекладом складного тексту.

Практикують запрошувати відомих перекладачів-професіоналів для проведення «майстер-класів».