Перекладацькі освітні заклади: США, Канада

Перекладацькі освітні заклади: США, Канада

В США відомі 4 вищі заклади, де готують перекладачів: Монтерейський інститут перекладачів (Каліфорнія), Нью-Йоркський ун-т, Ун-т штату Айова (спеціал. на художн. перекладі) і ун-т у Вашингтоні. Всі вони входять до CIUTI.

Найбільш популярним на сьогодні є Монтерейський інститут. Це єдиний заклад в США, де викладають переклад на іноземну мову і де навчають синхронному перекладу. Усний переклад не відмежований від письмового. Від абітурієнтів Вимагається знання іноземної мови на рівні білінгвізму і деякий практичний досвід перекладацької діяльності. Необхідно також мати хоча б декілька курсів вищої освіти в іншому вузі.

Навчання триває 2 роки. На І курсі засвоюється термінологія в різних сферах (суспільно-політична, економічна, юридична); тут розроблені унікальні методики засвоєння великих блоків лексики з відповідниками в активний запас (методика А. Фалалаєва), студенти знайомляться також з менеджментом перекладу. Юридичні і економічні тексти студенти вчаться перекладати на 1му курсі, технічні – на 2му. Навчання скороченого перекладацького запису не проводиться. Роль теорії у навчанні слабка, незначна.

В Монтереї готують перекладачів найбільш широкого профілю без обмеження тематики, тому на випускному іспиті студент може отримати для перекладу текст будь-якої тематики без підготовки. Навчання в Монтерейському інституті платне ($13 тис. в рік).

В Канаді перекладачів готує Монреальський ун-т (Concordia University) – член CIUTI.