Перекладацькі освітні заклади: Австрія

Перекладацькі освітні заклади: Австрія

Навчання перекладачів здійснюється в 3-х університетах у Відні, Граці та Інсбруку.

При Віденському ун-ті зараз існує ін-т підготовки письмових та усних перекладачів. Навчання проходить в 2 етапи: підготовчий (4 семестри) таосновний (4 семестри). Вже на першому етапі студенти спеціалізуються або на усному, або на письмовому перекладі. На підготовчому етапі читаються такі лекційні курси: «Вступ до спеціальності перекладача», «Вступ до мовознавства», «Основи економіки та права», «Міжнародні організації», «Країнознавство», проводяться семінари з техніки мовлення, перекладацької нотації (для усних перекладачів), з теорії та практики роботи з термінологією (для письмових перекладачів).

На основному етапі значну частину теоретичних занять складають лекції та семінари з теорії перекладу і дисципліни спеціалізації: спеціальний та літературний переклад у письмових перекладачів, послідовний та синхронний переклад в усних перекладачів. В кінці навчання студенти захищають дипломну роботу з теорії перекладу, лінгвістики чи критики перекладу. Практика (робота перекладачем) за період навчання повинна складати як мінімум 4 місяці.