Часи дієслова в англійській мові (verb tenses)

Часи дієслова в англійській мові (verb tenses)

Дієслово – це повнозначна, самостійна частина мови, яка означає дію (to build, to run), cтан (to be, to sleep), відчуття (to feel,to smell), процеси мислення (to con­sider, to think).

Дієслово в англійській мові має найбільшу кількість форм.

Часи дієслова

В англійській мові розрізняють чотири групи ча­сових форм дієслова: Indefinite Tenses (неозначені часи), Conti­nuous Tenses (тривалі часи), Perfect Tenses (перфектні або докона­ні часи) та Perfect Continuous Tenses (перфектно-тривалі часи).

У кожній групі, крім теперішнього (Present), минулого (Past) ти майбутнього часу (Future), є ще форма Future-in-the-Past, що виражає майбутню дію відносно минулого часу.

Indefinite tenses (неозначені часи)

Неозначені часи вживаються для вираження дії, що відбувається в теперішньому, минулому чи майбутньому часі, але не вказують на її характер, тривалість, завершеність чи передування іншій дії або певному моменту в минулому чи майбутньому. Дієслова в неозначеному часі можуть перекладатися на українську мову дієсловами доконаного й недоконаного виду.